Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.melka.net
Sklep powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Polski. Właścicielem sklepu internetowego, jest firma zarejestrowana i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą:
Melka Justyna Medyńska; ul. Wyszyńskiego 5J / 15 ; 10-457 Olsztyn ; NIP: 7393689892, REGON: 369943744
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników, w tym Konsumentów. Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej melka.net
4. Klient dokonując zakupu w Sklepie ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem a poprzez zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może dokonywać zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

II TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna produktów wykonanych na indywidualne zlecenie konsumenta.
2. Katalog produktów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Zamówienia należy dokonywać umieszczając produkty w wirtualnym koszyku, wybierając uprzednio, wzór, rozmiar i kolor towaru.
5. Zakup uznany jest po uiszczeniu płatności.

III PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA AUTORSKIE
1. Użytkownik nie może dla własnych celów, a w szczególności dla celów prowadzenia działalności konkurencyjnej kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów oraz towarów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Melka są wykonywane ręcznie na indywidualne zamówienie klienta. Użytkownik nie może kopiować projektów i pomysłów właściciela, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1.1. - 1.8
3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą, jego promocji lub na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego w celach innych niż wcześniej opisane- jest zabronione.
4. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

IV OFERTA SKLEPU, PŁATNOŚĆ, WYSYŁKA
1. Towary oferowane w sklepie są wykonane ręcznie. Poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Właściciel sklepu Melka dokłada wszelkich starań aby oferowane produkty były najwyższej jakości, zgodnie z oczekiwaniami kupującego.
2. W przypadku wyczerpania wzoru, materiału bądź półproduktów, Właściciel sklepu kontaktuje się drogą elektroniczną w celu dobrania innego wzoru i zatwierdzenia przez klienta proponowanych zmian. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na zmiany, następuje zwrot pieniędzy na konto bankowe Klienta.
3. Do ceny towaru doliczane są koszty dostawy o wartości 15 PLN. Towary dostarczane są firmą kurierską. Koszty dostawy towarów o wadze powyżej 10 kg lub o niestandardowych gabarytach zmieniają się zależnie od ich wartości wagowej. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem za pomocą poczty elektronicznej.
4. Ze względu na indywidualną realizację każdego zamówienia, nie ma możliwości dostarczenia przesyłki za pobraniem.
5.
 Czas realizacji zamówienia wynosi 16 dni od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Właściciela sklepu pełnej kwoty płatności.  Czas realizacji zamówienia może nieznacznie wydłużyć się. Klient jest o tym fakcie informowany drogą elektroniczną.
6. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w terminie 7 dni wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym, zamówienie zostaje anulowane.
7. Właściciel sklepu na życzenie Klienta dołącza fakturę VAT.

Dane do wpłaty:
Numer konta Mbank: 46 1140 2004 0000 3702 7760 2716
Melka Justyna Medyńska
ul. Wyszyńskiego 5J / 15
10-457 Olsztyn

V DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.Administratorem danych jest właściciel sklepu który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.; t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych sklepu została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3.Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, ulice, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres email: melkahandmade@poczta.fm
7.W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:• wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,• natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8.Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU:
1. Wszelkie reklamacje, niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w wyniku transportu, opóźnienia w dostawie należy niewłocznie zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy: melkahandmade@poczta.fm. Termin zgłaszania reklamacji nie może być dłuższy niż 90 dni.
2. Przed odbiorem przesyłki należy obejrzeć jej stan, czy opakowanie zewnętrzne nie zostało naruszone. Jakiekolwiek wątpliwośći co do stanu zawartości przesyłki oraz gdy opakowanie jest naruszone należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Takiej przesyłki nie należy przyjmować.
3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Uznanie reklamacji jest jednoznaczne z niezwłocznym naprawieniem produktu lub wymianą na nowy.
4. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy kupującego, wynikające z nieprawidłowo wykonanych pomiarów.
5. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Kontakt:

melkahandmade@poczta.fm
facebook.com/melkahandmade

Melka Justyna Medyńska
ul. Wyszyńskiego 5j / 15
10-457 Olsztyn
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies

  • Facebook Black Round

melka, odzież, ubranka, dzieci, dla najmłodszych, moda dziecięca, dla dziecka, stylowe, stylowa, ciuszki, akcesoria, minky, kocyk, bawełna, parka, kurteczka baggy, wzory, handmade, uszyte, personalizowana odzież, haft z imieniem, imię, melka.net, net, melka handmade, szycie na zamówienie, indywidualne, nietuzinkowe, Wrocław, Kluczbork, Opole, wyprawka, do wózka, śpiworek